Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιμίας

Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία – Θαλασσαιμία

Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων από Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία

Σύλλογος για την Ιστιοκύττωση «Άρτεμις»

Σύλλογος Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών