Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας, Ενημέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών με διακριτικό τίτλο «Η Καρδιά του Παιδιού»

about
img

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αιόλου 104

105 64 Αθήνα

+30 210 321 8488

info@kardiapaidiou.gr

www.kardiapaidiou.gr

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας, Ενημέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών με διακριτικό τίτλο «Η Καρδιά του Παιδιού» ιδρύθηκε επίσημα το 1983 από γονείς καρδιοπαθών παιδιών με σκοπό την ηθική και υλική στήριξη και την παροχή πληροφόρησης στις οικογένειες των παιδιών. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ECHDO «European Congenital Heart Disease Organisation».

 

Οι σκοποί και οι στόχοι του Συλλόγου είναι:

  • η ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού και η βελτίωση του τεχνικού εξοπλισμού στη χώρα μας, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η επιστημονική έρευνα, οι εργαστηριακές δυνατότητες και η θεραπεία των παιδιών που πάσχουν από Σ.Κ. (Συγγενείς Καρδιοπάθειες),
  • η αναγνώριση από πλευράς κοινωνικών ασφαλίσεων (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ κλπ.) του υψηλού κόστους νοσηλείας και η κάλυψη των σχετικών δαπανών που απαιτούνται για τη θεραπεία των παιδιών με Σ.Κ. στην Ελλάδα κυρίως ή ακόμα και στο εξωτερικό, όταν παρίσταται προς τούτο ανάγκη,
  • ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής Νομοθεσίας που αφορά στην κοινωνική θέση και στις δυνατότητες εργασίας των παιδιών με Σ.Κ. που θεραπεύτηκαν.

 

Οι ανωτέρω σκοποί θα επιτευχθούν:

  • με διαλέξεις, μελέτες, εράνους και παραστάσεις στις Δημόσιες αρχές,
  • με τη συνεργασία με άλλα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς,
  • με κάθε ηθικό και νομικό μέσο,
  • με τη συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με τις υπηρεσίες ανθρωπιστικού και ιατρικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος που υπάρχουν στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνον.

 

Συγγενείς Καρδιοπάθειες

 

Η λέξη «συγγενής» σημαίνει «εκ γενετής». Ο όρος «Συγγενής Καρδιοπάθεια» χρησιμοποιείται για να δηλώσουμε την καρδιακή ανωμαλία της διάπλασης της καρδιάς ή των αγγείων. Οι Συγγενείς Καρδιοπάθειες, οι οποίες παρουσιάζονται με συχνότητα 0,8-1,2%, δημιουργούνται όταν η καρδιά ή και τα αγγεία που βρίσκονται κοντά στην καρδιά δεν αναπτύσσονται φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής πολύ πριν από την γέννηση. Στην Ελλάδα με 100.000 γεννήσεις κάθε χρόνο αναμένουμε 1.000 νέους ασθενείς. (Πηγή: Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο)