Πανελλήνιος Σύλλογος Ατόμων με Κερατόκωνο

about
img

Στοιχεία Επικοινωνίας

info@keratoconos.gr

www.keratoconos.gr

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ατόμων με Κερατόκωνο ιδρύθηκε το 2010 με τη πρωτοβουλία και τη συμβολή μελών απ’ όλες τις περιοχές της χώρας μας, με σκοπό να δημιουργηθεί μια κοινότητα αλληλεγγύης και προώθησης των θεμάτων που αφορούν τα άτομα με κερατόκωνο.

Η εν λόγω ιστοσελίδα αποτελεί το χώρο ενημέρωσης των δραστηριοτήτων του συλλόγου, της ανταλλαγής πληροφοριών πάνω στα προβλήματα της καθημερινότητα με τον κερατόκωνο, καθώς και το χώρο επικοινωνίας των μελών.

Ο Σύλλογος κάνει μία προσπάθεια να ακουστεί η φωνή των ασθενών σε όλους όσοι ενδιαφέρονται, αλλά και σε εκείνους που μπορούν να συμβάλλουν σε τομείς βελτίωσης της όρασης και θεραπείας του κερατόκωνου, ώστε να υπάρξουν περισσότερες προοπτικές και λύσεις στο μέλλον για όλους μας.

 

Κερατόκωνος

 

Ο Κερατόκωνος είναι μια αμφοτερόπλευρη εκφυλιστική κατάσταση του κερατοειδούς, όπου εμφανίζεται περίπου σε έναν 1 ανά 2.000 ανθρώπους. Χαρακτηρίζεται από σταδιακή λέπτυνση του κερατοειδή, με συνέπεια αυτός να παραμορφώνεται προς τα εμπρός και να παίρνει το σχήμα κώνου (παράπλευρο animation). Ως αποτέλεσμα αυτής της παραμόρφωσης αναπτύσσεται αστιγματισμός κυρίως και μυωπία και η όραση ελαττώνεται κατά πολύ. Η κατάσταση αυτή αρχίζει τυπικά κατά την εφηβεία ή λίγο αργότερα και έχει μια εξελικτική πορεία που διαφέρει ανάμεσα στους δύο οφθαλμούς αλλά και από ασθενή σε ασθενή. (Πηγή: Ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης).