Σύλλογος Ασθενών με Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα ΑΚΕΣΩ

about
img

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αγίου Μηνά 7

Θεσσαλονίκη

+30 23145 536 797

akeso.reum@gmail.com

www.akesoreum.gr

Ο Σύλλογος Ασθενών με Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα ΑΚΕΣΩ είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τους ασθενείς για τους ασθενείς το 2016 και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Μέλος του συλλόγου μπορεί κάθε ασθενής με αυτοάνοσο ρευματικό νοσήμα, καθώς επίσης οι συγγενείς ή και οι φίλοι αυτών από όλη την Ελλάδα, που συμμερίζονται τα προβλήματά μας.


Οι βασικοί στόχοι του Συλλόγου είναι:

Ο Σύλλογος δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα και δεν είναι κερδοσκοπικός. Λειτουργεί με βάση τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη των μελών του. Σκοποί και μέσα του Συλλόγου επίτευξής αυτών είναι τα ακόλουθα:

  • Η προάσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων του ασθενή με αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα, καθώς και η ενδυνάμωση της φωνής αυτών,
  • Η παροχή βοήθειας, πληροφόρησης, ενημέρωσης και υποστήριξης με κάθε θεμιτό και νόμιμο μέσο και τρόπο προς τους ασθενείς που πάσχουν από αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα, και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος,
  • Κατά περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο η οικονομική βοήθεια των ασθενών με αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα ή/και ο επαγγελματικός προσανατολισμός,
  • Η ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία με άλλους συλλόγους, σωματεία, επιστημονικούς φορείς, εταιρίες κλπ, ελληνικούς ή διεθνείς,
  • Διεκδίκηση καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών υγείας,
  • Η ενημέρωση των μελών του συλλόγου για τις εξελίξεις σχετικά με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα καθώς και ενέργειες για την υιοθέτηση, προαγωγή και εφαρμογή των νεότερων και πλέον εξελιγμένων μεθόδων θεραπείας από την Ελληνική Πολιτεία,
  • Η υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης,
  • Η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών.

Επισημαίνεται ότι ο Σύλλογος δεν προτείνει θεραπείες, σκευάσματα ή φάρμακα ούτε υποδεικνύει εναλλακτικές μορφές θεραπειών και σε καμία περίπτωση δεν παρεμβαίνει στο ιατρικό και επιστημονικό έργο των ιατρών και επιστημόνων που σχετίζονται με τα νοσήματα.